Technické vlastnosti systému předúpravy vstupního plynu a systému zkapalňování a chlazení v procesu zařízení LNG

Systém předúpravy napájecího plynu
Metoda procesu vybraná pro tok procesusystém předúpravy vstupního plynumá následující vlastnosti:
(1) Ve srovnání s metodou MEA má metoda MDEA vlastnosti menšího pěnění, menší koroze a menší ztráty aminů.
(2) Jednotka využívá mokré oduhličení MDEA a nedochází k žádné spotřebě regeneračního plynu.
(3) Oběhové čerpadlo MDEA využívá vysokorychlostní jednostupňové odstředivé čerpadlo, které má vysokou spolehlivost, nízkou spotřebu energie a méně údržby.
(4) Adsorpce na molekulárním sítu může být použita pro hlubokou dehydrataci a stále má vysoké adsorpční vlastnosti i při nízkém parciálním tlaku vodní páry.
(5) Použití aktivního uhlí k odstranění těžkých uhlovodíků může v zásadě odstranit aromatické uhlovodíky a těžké uhlovodíky C6 +, zcela vyřešit problém nízkoteplotního zmrazování a blokování a zajistit dlouhodobý provoz.
(6) Rtuť reaguje se sírou na sírou impregnovaném aktivním uhlí za vzniku sulfidu rtuťového, který je adsorbován na aktivním uhlí, aby se dosáhlo účelu odstranění rtuti.Použití aktivního uhlí impregnovaného sírou k odstranění rtuti má nízkou cenu.
(7) Přesný filtrační prvek může filtrovat molekulární síto a prach z aktivního uhlí až o 5 μm níže.

Zkapalňovací a chladicí systém
Zvolená metoda procesuzkapalňovací a chladicí systémje cyklické chlazení MRC (smíšené chladivo), které se vyznačuje:
(1) Nízká spotřeba energie.Tato metoda má nejnižší spotřebu energie mezi běžně používanými metodami chlazení, díky čemuž je cena produktu konkurenceschopná na trhu.
(2) Systém dávkování chladiva je relativně nezávislý na cirkulačním kompresním systému.Během provozu dávkovací systém doplňuje chladivo do cirkulačního kompresního systému, aby se udržely stabilní pracovní podmínky cirkulačního kompresního systému;Po odstavení jednotky může dávkovací systém uchovávat chladivo z vysokotlaké části kompresního systému bez vypouštění chladiva.Účel toho: za prvé šetřit chladivem a za druhé zkrátit dobu dalšího spuštění.Doba spouštění zkapalňovací jednotky je méně než 5 hodin.
(3) Objem a tlak chladicího systému musí být přiměřeně navrženy.Po vypnutí jednotky, s ohledem na to, že všechna chladiva jsou znovu zahřátá na normální teplotu a tlak je vyrovnaný, může systém stále obsahovat všechna chladiva, zajistit, aby všechny části systému nebyly přetlakovány a odvzdušněny, a aby chladivo zůstalo v systému na dlouhou dobu.
(4) Všechny ventily nízkoteplotní zkapalňovací jednotky jsou umístěny mimo chladicí box a jsou svařeny, aby se snížila místa úniku a usnadnila údržba ventilu.Chladicí box nemá žádné přírubové spojení, aby se minimalizovala možná místa úniku v chladicím boxu.Vícebodový teploměr a plynová sonda jsou uspořádány tak, aby monitorovaly možné úniky v chladicím boxu v reálném čase.
(5) Pokročilá technologie je široce používána v designu chladicích boxů.Bude provedena kompletní analýza rámu, potrubí a místního napětí, aby byla zajištěna spolehlivost chladicího boxu od kvality návrhu.Za prvé, profesionální 3D návrhářský software Solidworks se používá k vytvoření 3D modelu rámu chladicí skříně a zařízení potrubí;Poté se kosmos používá k analýze napětí rámu;Pro splnění flexibilního návrhu nízkoteplotního potrubí se pro analýzu napětí potrubí používá profesionální software pro analýzu napětí potrubí CAESAR II;V případě problému otevření potrubí nebo dokonce velkého otvoru, aby bylo zajištěno, že napětí v otvoru je v povoleném rozsahu stanoveném národní normou, bude pro analýzu lokálního napětí použit software ANSYS.Podrobnosti viz kapitola 14.

10x104Nm LNG plant 7


Čas odeslání: květen-09-2022