Krystalizační skluz z odpařování

  • Evaporation crystallization skid

    Krystalizační skluz z odpařování

    Využití odpařovací krystalizace při čištění odpadních vod čistírny zemního plynu je potřeba analyzovat v kombinaci s fázovým diagramem Na2SO4-NaCl-H2O.Odpařovací krystalizace není pouze procesem separace soli a vody, ale může také kombinovat charakteristiky rozpustnosti každé anorganické soli, aby se anorganická sůl efektivně oddělila po jednotlivých krocích v systému odpařovací krystalizace.